Schultz og Larsen Model38 nr 380-382-396

Schultz og Larsen Model38 nr 380-382-396