Foto af Bundstykker Schultz og Larsen Model 100 og Model 77